۲۷ بهمن ۱۳۹۳

رادیو ایرآوا 26 بهمن 93= 15 فوریه 2015

میهمان: آقای حسن داعی نویسنده و پژوهشگر مسائل ایران، از افشاکنندگان شبکه لابی رژیم در آمریکا و بنیانگذار موسسه در جستجوی حقیقت

موضوع: رای دادگاه تجدید نظر آمریکا به نفع حسن داعی، تجارب او از انقلاب 57 و نگاهی به بحران اتمی رژیمروز سه شنبه 10 فوریه دادگاه تجدید نظر آمریکا بار دیگر به نفع آقای داعی فرجام نایاک و تریتا پارسی لابی رژیم ایران در آمریکا را رد و حکم داد که جریمه مربوطه باید به حسن داعی پرداخت شود و این پرونده به نفع آقای داعی بسته شد. امروز در خدمت آقای داعی به چند موضوع از جمله نتیجه رای دادگاه تجدید نظر آمریکا، انقلاب ضدسلطنتی 57 و بحران هسته ای رژیم ایران می پردازیم.