۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

رادیو ایرآوا 27 اردیبهشت 94= 17 مه 2015

میهمان: آقای حسن داعی نویسنده و بنیانگذار موسسه در جستجوی حقیقت و از افشاکنندگان شبکه لابی رژیم-نایاک-در آمریکا

موضوع: تله اتمی و منطقه ای رژیم و تاثیرات آن بر اعتراضات اجتماعی داخل کشور


اعتراضات مردمی در ایران هر چند زیر سانسور شدید امنیتی و اینترنتی، اما همچنان در حال گسترش است. این درحالیست که به ضرب الاجل مذاکرات هسته ای 30 ژوئن نزدیک می شویم و همچنین شاهد تغییر و تحولات سریع در منطقه خاورمیانه هستیم. در این گفتگو با آقای داعی به تاثیرات این تحولات بر اعتراضات اجتماعی داخل کشور می پردازیم.