۰۳ خرداد ۱۳۹۴

رادیو ایرآوا 3 خرداد 94= 24 مه 2015

میهمان: مهندس محمد اقبال عضو شورای ملی مقاومت و از ساکنان پیشین کمپ لیبرتی

موضوع: گردهمایی مقاومت ایران در پاریس؛ پیام و بحرانهای لاعلاج رژیم


 
امسال مقاومت ایران، گردهمایی سالانه خود را در روز 13 ژوئن در ویلپنت پاریس برگزار خواهد کرد. این گردهمایی از یک سو در زمانی برگزار می شود که منطقه و جهان، دستخوش تغییر و تحولات عمیق هستند و از طرف دیگر رژیم آخوندها در مخمصه اتمی و بحرانهای داخلی گرفتار شده است. امروز در خدمت مهندس محمد اقبال از ساکنان پیشین کمپ لیبرتی و عضو شورای ملی مقاومت هستم تا درباره پیام گردهمایی ویلپنت و بحرانهای لاعلاج رژیم با ایشون گفتگویی داشته باشم.