۲۲ تیر ۱۳۹۴

رادیو ایرآوا 21 تیر 94= 12 ژوئیه 2015

میهمان: آقای حسن داعی نویسنده و از افشاکنندگان شبکه لابی رژیم-نایاک- در آمریکا

موضوع: توافق هسته ای یا آتش بس هسته ای؟ بحران هسته ای که مقامات حکومتی از آن بعنوان پیچ خطرناک و حساس تاریخی یاد می کنند بزرگترین مسئله نظام است. رژیم با هدف چانه زنی قصد دارد نتیجه مذاکرات هسته ای 5+1 را به نفع خود تمام کند. اما این چانه زنیها به کجا ختم می شوند؟ آیا رژیم توافق را امضا خواهد کرد یا نه و چنانچه امضا کند، آیا مشکلات و بحرانهای داخلی و بین المللی اش حل خواهند شد؟ و چشم انداز تحولات چیست؟