۲۸ تیر ۱۳۹۴

رادیو ایرآوا 28 تیر 94= 19 ژوئیه 2015

میهمان: آقای رضا شمس

موضوع: توافق وین؛ پایان مناقشه هسته ای یا آغاز تنشهای بیشتر؟پس از حدود 13 سال برنامه هسته ای رژیم ایران که تا قبل از افشاگری مقاومت ایران در سال 2002 از دید جامعه جهانی و آژانس بین المللی انرژی اتمی پنهان مانده بود، و متعاقب آن با مذاکرات فشرده گروه 5+1 با رژیم ادامه یافت، بالاخره روز سه شنبه 23 تیرماه 94= 14 ژوئیه 2015 اعلام گردید که توافقی در وین پایتخت اتریش بین دو طرف صورت گرفته است. اما براستی آیا این توافق به معنای پایان بحرانهای فراگیر رژیم است؟ آیا رژیم تن به اجرایی شدن این توافق خواهد داد و از همه مهمتر در صورت عدم پایبندی رژیم به تعهداتی که در این توافق نامه پذیرفته، قدرتهای جهانی چگونه با رژیم برخورد خواهند کرد؟