۱۱ مرداد ۱۳۹۴

رادیو ایرآوا 11 مرداد 94= 2 اوت 2015

میهمان: آقای یزدان حاج حمزه عضو شورای ملی مقاومت

موضوع: پیامدهای سیاسی اجرای توافقنامه برجامبا پذیرفته شدن توافق وین و رسمیت یافتن آن در شورای امنیت، همانگونه که شاهد هستیم، غربیها برای معامله با رژیم ایران، از یکدیگر سبقت گرفته و چشمشان را بروی اعدامها و نقض حقوق بشر و زنان، حتی در طول سفرشان به ایران می بندند. میهمان این هفته رادیو ایرآوا آقای یزدان حاج حمزه، عضو شورای ملی مقاومت عقیده دارد، هرچند ممکن است این توافقنامه، از نظر اقتصادی و در کوتاه مدت برای نظام ولایت فقیه سودآور باشد، اما پیامدهای سیاسی اجرای این توافق، تضعیف همه جناحهای رژیم را بدنبال خواهد داشت.