۱۲ مهر ۱۳۹۴

رادیو ایرآوا 12 مهر 94= 4 اکتبر 2015

میهمانان؛ بخش فارسی: آقای یزدان حاج حمزه عضو شورای ملی مقاومت ایران
موضوع: مبارزه با تروریزم، از  ادعا تا عمل


بخش انگلیسی: آقای رندی نوبل نویسنده مسیحی و مجری برنامه رادیویی
Radio Irava with Randy Noble: The Cross in the Desert and his up coming book about Reyhaneh Jabbari
موضوع: کتاب صلیبی در بیابان و کتاب در دست او درباره ریحانه جباری