۱۹ مهر ۱۳۹۴

رادیو ایرآوا 19 مهر 94= 11 اکتبر 2015

میهمان: آقای پائولو کازاکا نویسنده، سیاستمدار پرتغالی و مدافع حقوق بشر- به انگلیسی

موضوع: کمپ لیبرتی و سیاست مماشاتلینک برنامه کامل در یوتیوب


آقای پائولو کازاکا، نویسنده کتاب "اشغال پنهان عراق" و سیاستمدار پرتغالی است. آقای کازاکا بنیانگذار و مدیر اجرایی فروم آفریقای جنوبی دمکراتیک و بنیانگذار انجمن اتحاد برای بازسازیِ همکاری بین انسانیت می باشد.
آقای کازاکا، تحصیل کرده رشته اقتصاد و توسعه کشاورزی، از حزب سوسیالیست پرتغال از سال 1999 تا 2009 نماینده پارلمان اروپا بود و ریاست رابطه با مجمع پارلمانی ناتو را بعهده داشت. کازاکا نماینده ثابت پرتغال در اتحادیه اروپا در سالهای 1996 تا 1999 بود. او در سالهای 1989 تا 1995، در پارلمان ملی بعنوان مشاور اقتصادی سوسیالیستها مشغول به کار بود. آقای کازاکا نویسنده چندین کتاب و گزارش درباره امور اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشری و همچنین افراطی گری مذهبی می باشد. او در راس هیاتی در کمیته سازمانهای غیردولتی برای تهیه یک گزارش در مورد یکی از سازمانهای حقوق بشری به عراق سفر کرد و گزارش خود را در سال 2014 به سازمان ملل ارائه داد.
او همچنین موسس، رئيس و یا عضو چندین انجمن حزبی پارلمانی اروپا، از جمله دوستان ایران آزاد و بنیانگذار اولین گروه سازمان عفو بین الملل در آزورس پرتغال در سال 1982 بود.
آقای کازاکا قبل از انتقال ساکنان کمپ اشرف به لیبرتی در عراق در سال 2011، به کمپ اشرف رفت و با ساکنان اشرف دیدار داشت. او از حامیان مقاومت ایران و دوستدار ایرانیان آزادیخواه در سراسر جهان می باشد.