۰۸ آذر ۱۳۹۴

رادیو ایرآوا 8 آذر 94= 29 نوامبر 2015

میهمان: آقای پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک

موضوع: پیدایش بنیادگرایی اسلامی و راههای ریشه کن کردن آن

حملات تروریستی 13 نوامبر در پاریس، را از هر بعدی که تجزیه و تحلیل کنیم به این سوالات می رسیم که بنیادگرایی اسلامی چگونه و چرا تشکیل شد؟ آیا جهان امروز راههای مبارزه با این ایدئولوژی مخوف را می شناسد؟ و آیا بنیادگرایی اسلامی نابود شدنی است؟