۱۵ آذر ۱۳۹۴

رادیو ایرآوا 15 آذر 94= 6 دسامبر 2015

میهمان: آقای یزدان حاج حمزه عضو شورای ملی مقاومت ایران

موضوع: آژانس بین المللی انرژی اتمی، رژیم ایران را به تلاش برای بمب سازی محکوم کرد 


روز 11 آذر 94= 2 دسامبر 2015، یوکیا آمانو، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش خود درباره برنامه اتمی رژیم ایران را اعلام نمود. این گزارش که سند محکومیت رژیم ایران به بمب سازی است و توسط عالیترین مرجع تخصصی جهان پس از سالها بررسی و تحقیق در 15 دسامبر به شورای حکام ارائه خواهد شد، صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای آخوندها را دست کم تا سال 2009 نفی می کند. نکته مهم دیگر آن سوی قضیه است که حرف و موضع مقاومت ایران را که طی سالیان گذشته، اعلام کرده بود، رژیم همواره بدنبال بمب اتمی بوده و هست، تایید می کند.