۰۳ مرداد ۱۳۹۵

رادیو ایرآوا 3 امرداد 95= 24 ژوئیه 2016

میهمان: مهندس محمد اقبال عضو شورای ملی مقاومت

موضوع: گردهمايی پاريس با حضور شخصيتهای برجسته خارجی، و ورود عربستان به تضاد غيرقابل بازگشت با رژيم آخوندها
توجه رسانه های کشورهای عربی و غربی پس از گذشت دو هفته از گردهمایی مقاومت ایران که روز شنبه 9 ژوئیه در حومه پاریس برگزار شد، و از سوی دیگر تهدیدات رژیم علیه سخنرانان، و قلم زنیهای آن در این مورد، قابل تامل و بررسی است. انعکاس گسترده این گردهمایی و اهمیت آن البته بیشتر بخاطر حضور شاهزاده عربستان ترکی فیصل در این گردهمایی و سخنرانی تاریخی اوست.