۳۱ مرداد ۱۳۹۵

رادیو ایرآوا 31 امرداد 95= 21 اوت 2016

ویژه برنامه قتل عام 67

با آقای رضا فلاحی از بازماندگان قتل عام تابستان 67
 قسمت اول

رژیم ایران همواره بهانه قتل عام 30هزار زندانی سیاسی در تابستان سال 67 را عملیات فروغ جاویدان توسط ارتش آزادیبخش ملی ایران، اعلام کرده است. اما انتشار نوار صوتی حسینعلی منتظری در هفته گذشته، ثابت کرد که این قتل عام از ماهها قبل توسط سران رژیم و شخص خمینی برنامه ریزی شده بود. در دومین بخش از ویژه برنامه قتل عام 67، قسمت اول گفتگوی رادیو ایرآوا با آقای رضا فلاحی یکی از بازماندگان قتل عام 67 را می شنوید. آقای فلاحی هنگام دستگیری سرباز وظیفه بود و دوره خدمت سربازی را می گذراند. جرم او خواندن نشریه مجاهد بود و برای همین 7 سال از جوانی خود را پشت میله های زندان و تحت شکنجه های طاقت فرسا گذراند. همان جرمی که پسر خمینی، بر اعدام آنان اصرار داشت. گفتگویم با آقای فلاحی با سوالی درباره اهمیت انتشار فایل صوتی منتظری شروع می شود
WEBSITE: http://tiny.cc/shpb3x
Facebook: http://tiny.cc/c6v7zx
Twitter: http://tiny.cc/87zo2x