۰۴ مهر ۱۳۹۵

رادیو ایرآوا 4 مهر 95= 25 سپتامبر 2016

میهمان: آقای حسن داعی نویسنده و مسئول سایت فروم ایرانیان

موضوع: سفر سوت و کور حسن روحانی به نیویورک
کارزار تبلیغاتی رژیم علیه عربستان سعودی و اهمیت تظاهرات ایرانیان آزادیخواه در نیویورک

گفتگوی رادیو ایرآوا با آقای حسن داعی پژوهشگر مسائل ایران و مسئول فروم ایرانیان. مدتی است حسن روحانی و وزیر امور خارجه اش جواد ظریف، یک کارزار تبلیغاتی علیه عربستان سعودی را رهبری می کنند. اما جنگ تبلیغاتی رژیم علیه عربستان چه دلیل و کاربردی دارد؟ و حضور چندین هزار نفره ایرانیان آزادیخواه در اعتراض به حضور حسن روحانی در نیویورک، از چه اهمیتی برخوردار است؟