۲۸ شهریور ۱۳۹۵

رادیو ایرآوا 28 شهریور 05= 18 سپتامبر 2016

میهمان: آقای مهرداد هرسینی سخنگوی بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه

موضوع: انتقال ساکنان کمپ لیبرتی از عراق به اروپا؛ پیروزی یا شکست؟
همانطور که می دانید روز جمعه 19 شهریور 95= 9 سپتامبر،  آخرین دسته از ساکنان ایرانی کمپ لیبرتی در عراق این کشور را به قصد آلبانی ترک کردند و با موفقیت به این کشور اروپایی رسیدند. اما بازاسکان این مبارزین به اروپا، از چه اهمیتی برخوردار است؟ آیا از دست دادن جبهه مقاومت و نبرد علیه رژیم آخوندها در عراق پیروزی است یا شکست؟ و چرا رژیم آخوندها از خروج مجاهدین از عراق پشیمان است؟