۳۰ آبان ۱۳۹۵

رادیو ایرآوا 30 آبان 95= 20 نوامبر 2016

میهمان: آقای حمید عظیمی عضو شورای ملی مقاومت

موضوع: ریاست جمهوری ترامپ؛ پایان دوران طلایی اوباما با خامنه اینگرانیها در مورد رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ، همچنان در سطح جهانی و در کشور آمریکا ادامه دارند. اما ریاست جمهوری ترامپ یعنی چه و آنرا از چه زوایایی می توان مورد ارزیابی قرار داد؟ سر کار آمدن ترامپ، چه تاثیراتی بر وضعیت رژیم در صحنه بین الملل و در داخل کشور دارد و دلیل هراس رژیم از کاندیدهای کابینه ترامپ چیست؟ و بالاخره سرنوشت لابیهای رژیم در آمریکا با روی کار آمدن ترامپ، چگونه رقم خواهد خورد؟ 

Website:   http://tiny.cc/shpb3x
Twitter:     http://tiny.cc/87zo2x