۲۱ آذر ۱۳۹۵

رادیو  ایرآوا 21 آذر 95= 11 دسامبر 2016

میهمان: دکتر سینا دشتی پزشک متخصص و فعال سیاسی

موضوع: چگونگی پیوند جنبش دانشجویی با جنبش دادخواهی در دوران تغییر
روز تاریخی 16 آذر یا روز دانشجو، همچنان در بین مردم و بخصوص قشر دانشجو، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هرچند بیش از 63 سال از حمله نیروهای نظامی شاه به دانشجویان دانشگاه تهران می گذرد، اما خواستهای اساسی دانشجویان بیش از هر زمان دیگری همچنان در صدر قرار دارند؛ آزادی، دمکراسی و برابری. شکست رژیم آخوندها امسال برای بی محتوا کردن و مصادره این روز تاریخی، پیروزی بزرگی برای دانشجویان محسوب می شود. اما جنبش دانشجویی چگونه با جنبش دادخواهی پیوند می خورد، و آیا دانشجویان می توانند از تلاطم درون نظام به نفع جنبش خود استفاده کنند؟