۲۸ آذر ۱۳۹۵

رادیو ایرآوا 28 آذر 95= 18 دسامبر 2016

میهمان: مهندس محمد اقبال عضو شورای ملی مقاومت ایران


موضوع: اشغال حلب و تبعات آن... آینده مناسبات آمریکا و رژیم، و نقش مقاومت ایراناز سال 2010 میلادی که طوفان بهار عربی در خاورمیانه وزیدن گرفت و به سوریه رسید، بشار اسد پاسخ تظاهراتهای مسالمت آمیز مردم سوریه را با بمب و گلوله داد. بی عملی کشورهای غربی و در صدر آن دولت اوباما، دست اسد و متحدانش، رژیم ایران و روسیه را برای کشتار مردم سوریه و بخصوص حلب، باز کرد. اما شهر تاریخی حلب به کانون مقاومت و پایداری تبدیل شد. اکنون با اشغال شهر حلب توسط نیروهای اسد و کشتار بیشتر مردم محاصره شده این شهر، وضعیت رزمندگان اپوزیسیون سوریه چه خواهد شد؟ و آیا اشغال حلب، به معنای پایان مبارزه مردم سوریه است؟