۱۲ دی ۱۳۹۵

اولین برنامه رادیو ایرآوا از سال 2017
 دوازده دی 95= 1 ژانویه 2017

میهمان: آقای پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک

موضوع: سال 2016: سال  وحشت و مقاومت در خاورمیانه و ایران

با شروع سالی جدید، ناخودآگاه به سالی که گذشت می اندیشیم و هر کس به نوعی آنرا مورد ارزیابی و بازنگری قرار می دهد. رادیو ایرآوا نیز امروز میزبان آقای پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در کشورهای نوردیک است تا نگاهی اجمالی داشته باشیم به سال 2016 و تحولات در منطقه خاورمیانه و ایران در سالی که گذشت و چشم انداز سال 2017.