۰۵ دی ۱۳۹۵

آخرین برنامه رادیو ایرآوا از سال 2016
پنج دی 95= 25 دسامبر 2016

میهمان: آقای مهرداد هرسینی سخنگوی بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه
موضوع: منشور حقوق شهروندی به سبک آخوندی!

در یک اقدام مضحک، روز 29 آذر، منشوری با نام منشور حقوق شهروندی از طرف حسن روحانی رئیس جمهور نظام آخوندها، که به آقای اعدام مشهور است، منتشر شد که با بی اعتنایی مردم روبرو شده است. اما حسن روحانی از علم کردن این بازی جدید چه هدفی دارد؟ و اصولا انتشار منشور باصطلاح حقوق شهروندی، در شرایطی که احکام اعدام هر روز اجرا می شوند و زندانیان سیاسی در اعتصاب غذاهای طولانی مدت و بعضا در آستانه مرگ هستند، به چه معنی است؟ و برای فریب دادن چه کسی است؟