۰۳ بهمن ۱۳۹۵

رادیو ایرآوا 3 بهمن 95= 22 ژانویه 2017

میهمان: آقای یزدان حاج حمزه عضو شورای ملی مقاومت ایران

موضوع: دولت ترامپ و مسئله رژیم ایران از دید مقامات آمریکایی

نامه 23 تن از نمایندگان مردم آمریکا به دانولد ترامپ، برای آغاز گفتگو با اپوزیسیون ایران، شورای ملی مقاومت انعکاس گسترده ای در رسانه ها داشته است. در میان مقامات ارشد مدنی و نظامی سابق آمریکا و فرمانداران که از جمله شامل رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک، سناتور پیشین جو لیبرمن، دادستان کل پیشین مایکل موکیزی و رئیس ستاد مشترک پیشین در زمان بیل کلینتون ژنرال هیو شلتون و شماری دیگر از مقامات، به طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای آینده ایران، نیز اشاره شده است.