۰۸ اسفند ۱۳۹۵

رادیو ایرآوا 8 اسفند 95= 26 فوریه 2017

میهمانان: خانم رقیه عزیزی میرمحله پناهنده سیاسی در کانادا و
 آقای شهرام گلستانه از انجمن ایران دمکراتیک

رقیه عزیزی:                                                    شهرام گلستانه:
لینک در یوتیوب                                                 لینک در یوتیوب


لینک در فیس بوک                                       لینک در فیس بوک

  Website: http://tiny.cc/shpb3x          
Facebook: http://tiny.cc/c6v7zx