۰۱ اسفند ۱۳۹۵

رادیو  ایرآوا 1 اسفند 95= 19 فوریه 2017

میهمان: آقای حمید عظیمی عضو شورای ملی مقاومت ایران

موضوع: ضرورت نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط دولت ترامپروز سه شنبه ۱۴ فوریه = ۲۶ بهمن، دفتر شورای ملی مقاومت ایران در واشینگتن طی یک کنفرانس مطبوعاتی، اطلاعاتی از فعالیتهای تروریستی سپاه پاسداران و یکی از شاخه های آن، نیروی تروریستی قدس در کشورهای خاورمیانه را افشا کرد. نیروی تروریستی قدس که از سال 2007 در لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا قرار دارد اما، چه نقشی در خاورمیانه ایفا می کند و مجاهدین خلق این اطلاعات را از  طرف چه منابعی بدست می آورند؟ هدف از افشای فعالیتهای سپاه پاسداران چیست و نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران چه پیامها و پیامدهایی به همراه خواهد داشت؟