۰۶ فروردین ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 6 فروردین 1396= 26 مارس 2017

میهمان: آقای بهرام مودت قهرمان فوتبال ایران و عضو شورای ملی مقاومت

موضوع: نوروز ۹۶ در آلبانی

نوروز  امسال برای بسیاری از ایرانیان، از اهمیت و حال و هوای دیگری برخوردار بود. بله، منظورم جشن نوروز 96 در شهر تیرانا در آلبانی است که در میان هزاران تن از مبارزین و مجاهدین ایرانی با شرکت اعضای شورای ملی مقاومت و برخی دیگر از میهمانان غیر ایرانی از جمله از آلبانی برگزار شد.