۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 3 اردیبهشت 96= 23 آوریل 2017

میهمان: آقای عزیز پاک نژاد عضو شورای ملی مقاومت ایران

موضوع: آیا صبر استراتژیک آمریکا نسبت به رژیم ایران به سر آمده است؟

برخلاف تحلیل معمول و همیشگی که تغییر رئیس جمهور آمریکا، سیاست این کشور نسبت به رژیم ایران را دچار تحول نخواهد داد، در مدت کوتاهی که از ریاست جمهوری دانولد ترامپ می گذرد، بخوبی این تغییر سیاست، مشهود است. اما مواضع شدیداللحن اخیر دولت ترامپ علیه رژیم ایران چه دلیلی دارد؟ آیا این همان سیاست تغییر رژیم بجای تغییر رفتار رژیم است؟  و مردم و مقاومت ایران، چگونه در این مسیر نقش ایفا خواهند کرد؟