۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 17  اردیبهشت 96= 7 مه 2017

میهمان: آقای مهرداد هرسینی سخنگوی بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه

موضوع: نمایش انتخابات ریاست جمهوری 96؛ تشدید بحرانهای نظام


شورای نگهبان رژیم آخوندها که امسال، از 1636 تن از ثبت نام کنندگان، مقام ریاست جمهوری، تنها 6 نفر را تایید کرده است چه معیارهای برای تایید یا رد صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری نمایش انتخابات دارد؟ آیا مناظره های انتخاباتی، ادامه موج اعدامها و وضعیت کارگران از جمله کشته شدن معدنچیان آزادشهر گلستان، بحرانهای جدیدی برای رژیم بوجود خواهند آورد؟ و نتیجه این خیمه شب بازی، چه تاثیری در حضور رژیم در سوریه و بخصوص سپاه پاسداران در این کشور خواهد داشت؟