۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶


رادیو ایرآوا 24 اردیبهشت 96= 14 مه 2017

میهمان: خانم سهیلا دشتی نویسنده و فعال سیاسی

موضوع: بی توجهی رژیم به وضعیت کارگران ایران و تاثیر آن بر نمایش انتخابات 
۹۶تنها کمتر از یک هفته به بیرون کشیدن نام یکی از 6 کاندیدهای ریاست جمهوری، توسط خامنه ای از صندوقهای رای باقی مانده است. بعد از فاجعه پلاسکو، انفجار در معدن آزادشهر استان گلستان، وضعیت وحشتناک کارگران ایران، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. اما فاجعه معدن زمستان-یورت، و وضعیت کارگران ایران بطور کلی چه تاثیری بر نمایش انتخابات رژیم خواهد داشت؟ و واکنش مردم درباره این نمایش چگونه بوده است؟