۳۰ مرداد ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 29 امرداد 96= 20 اوت 2017

میهمان: حسین فارسی مجاهد خلق ساکن آلبانی و نویسنده کتاب یک کهکشان ستاره

ویژه برنامه رادیو ایرآوا: قتل عام ۶۷ و جنبش دادخواهی
در پنجمین قسمت از ویژه برنامه "قتل عام ۶۷ و جنبش دادخواهی" نشستم پای صحبتهای مجاهد خلق ساکن آلبانی آقای حسین فارسی که جمعا 12 سال در زندانهای اوین، قزلحصار و گوهردشت در دهه 60 و 70 محبوس بود. نویسنده کتاب یک کهکشان ستاره، از استقبال مردم داخل ایران از جنبش دادخواهی می گوید و سفر مقامات اروپایی به ایران را تایید جنایات رِژیم می داند.