۲۲ مرداد ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 22 امرداد 96= 13 اوت 2017

میهمان: مجاهد خلق ساکن آلبانی و نویسنده کتاب چشم در چشم هیولا هنگامه حاجی حسن نیمه آخر

ویژه برنامه رادیو ایرآوا: قتل عام ۶۷ و جنبش دادخواهی