۰۲ مهر ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 2 مهر 96= 24 سپتامبر 2017

میهمان: آقای ناصر شریف از اعضای سازمان جوامع ایرانیان آمریکا-اویاک

موضوع: تظاهرات 20 سپتامبر ایرانیان در نیویورک و پیامدهای سخنرانی دانولد ترامپ در سازمان ملل برای نظام آخوندها

روز جمعه 20 سپتامبر سازمان جوامع ایرانیان آمریکا- اویاک- درحالی تظاهرات بزرگ خود در نیویورک را در جریان اجلاس 72مین مجمع عمومی سازمان ملل برگزار کرد که سخنرانی بی سابقه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل علیه رژیم ایران یک روز قبل ایراد شده بود. ایرانیان آزادیخواه از 40 ایالت آمریکا و همچنین برخی از شهرهای کانادا، در این تظاهرات که نه به روحانی و اخراج روحانی از سازمان ملل و توقف اعدامها در ایران نام گرفته بود شرکت کردند. سخنان دانولد ترامپ که برای اولین بار از زبان یک رئیس جمهور آمریکا شنیده می شد، بازتاب مثبتی در اپوزیسیون و گروههای مخالف نظام آخوندها داشته است. اما این سخنرانی چه پیامدهایی برای رژیم خواهد داشت؟ و چه تفاوتی داشت با دیگر سخنرانیهای ترامپ؟