۰۹ مهر ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 9 مهر 96= 1 اکتبر 2017

میهمان: آقای حسن داعی مدیر فوروم ایرانیان

موضوع: رفراندم در کردستان عراق و تاثیرات آن بر تحولات منطقه


گفتگوی امروز ایرآوا برای برخی خوشآیند نخواهد بود ولی از آنجا که مردم کردستان عراق، مانند هر قوم و ملیت دیگری، حق تعیین سرنوشت خود را دارند، باید به ارزیابی درستی از شرایط کردستان عراق و نقش رژیم ایران بعنوان یک نیروی مخرب در منطقه پرداخت و بدنبال عواملی که باعث رشد استقلال طلبی در میان مردم می شوند بود و نه تنبیه استقلال طلبان. روز دوشنبه 25 سپتامبر= 3مهر، مردم کردستان عراق، علیرغم مخالفتهای کشورهای همسایه، آمریکا و بخصوص رژیم ایران، رای خود را برای استقلال کردستان عراق، به صندوقهای رای ریخته و با بیش از 90 درصد به این همه پرسی پاسخ مثبت دادند. میهمان رادیو ایرآوا عقیده دارد: هیزم به تنور توطئه های رژیم ایران ریختن و مقصر دانستن کردستان عراق و بارزانی بخاطر استقلال طلبی، یک خیانت است و ما نباید وارد این بازی جدید رژیم ایران شویم. اما ترس رژیم ایران از این رفراندم برای چیست؟ همه پرسی کردستان عراق چه تاثیراتی بر تحولات منطقه خواهد داشت؟ و اقدامات احتمالی کشورهای عراق، ترکیه و رژیم ایران در این خصوص چه خواهند بود؟