۲۷ مهر ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 23 مهر 96= 15 اکتبر 2017

میهمان: آقای یزدان حاج حمزه عضو شورای ملی مقاومت ایران

موضوع : استراتژی جدید آمریکا در مورد رژیم ایران، عدم تایید برجام و نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران