۰۷ آبان ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 7 آبان 96= 29 اکتبر 2017

میهمان: آقای حسین یعقوبی نویسنده و فعال سیاسی

موضوع: مقاومت زندانیان سیاسی و فراخوان عاصمه جهانگیر گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل برای تحقیق پیرامون قتل عام 67وضعیت بغرنج حقوق بشر در ایران موضوع جدیدی نیست اما طرح این مسئله در سطوح بالای بین المللی و در مراجع حقوق بشری بخصوص سازمان ملل، موضوع جدیدی است که با همت و تلاش شبانه روزی مقاومت ایران و ایستادگی و پایداری زندانیان سیاسی در سیاهچالهای آخوندها، میسر شده است. اما آیا می توان فراخوان به تحقیق پیرامون قتل عام 67 توسط گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، خانم عاصمه جهانگیر، مقابله با آشوبهای رژیم در کشورهای مختلف، و بخصوص تغییر سیاست آمریکا در قبال رژیم را آغازی بر پایان حکومت اسلامی آخوندها انگاشت؟