۲۱ آبان ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 21 آبان 96= 12 نوامبر 2017

میهمان: آقای عزیزالله پاکنژاد عضو شورای ملی مقاومت ایران

موضوع: استراتژی جدید آمریکا و وحشت مرگ در نظام ولایت فقیه
همانطور که شاهدیم، سیاست بی سابقه خارجی دولت جدید آمریکا در مورد رژیم ایران، با سرعت در حال پیشرفت است و این استراتژی نه تنها محاسبات رژیم ایران که خود را دشمن استکبار و مستقل از وابستگی به شرق و غرب می داند، در زمینه های اقتصادی و سیاسی بهم ریخته، بلکه کل نظام ولایت فقیه را نیز به وحشت انداخته است. اما به طور عینی، استراتژی جدید آمریکا چه تاثیری بر وضعیت رژیم در داخل کشور، منطقه و در سطح بین المللی داشته است؟، نقش مقاومت ایران و اپوزیسیون اصلی آن سازمان مجاهدین خلق، در رسانیدن شرایط به نقطه کنونی چیست و آیا این استراتژی جدید آمریکا را می توان به معنای اعلان جنگ آمریکا علیه رژیم تلقی کرد؟