۲۴ دی ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 24 دی 96= 14 ژانویه 2018

میهمان: آقایعلی بهروزیان نویسنده و مترجم

موضوع: قیام ۹۶ و طنین صدای انقلاب در بیت خامنه ای


خامنه ای پس از 12 روز سکوت، بالاخره روز 17 دی به میدان آمد و درباره قیام برای سرنگونی حکومتش سخنرانی کرد. وی از سران نظام خواست به وضعیت مردم رسیدگی کنند و حتی خود را نیز  مقصر دانست و همچنین گفت که صدای انقلاب مردم را شنیده است. اما فراخوان خامنه ای یعنی رسیدگی به وضعیت مردم، حاوی چه پیامی است؟ آیا خامنه ای از سر دلسوزی خواستار رسیدگی به مشکلات مردم است یا دلیل دیگری دارد؟ و آیا رژیم می خواهد و می تواند به مطالبات مردم پاسخ دهد؟