۱۷ دی ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 17 دی 96= 7 ژانویه 2018

میهمان: دکتر حسین جهانسوز عضو شورای ملی مقاومت ایران

موضوع: قیام ۹۶ و آرمان صدساله مردم ایران برای آزادی
مردم ایران از روز پنجشنبه 7 دی دست به تظاهراتی زدند که از مشهد و به بهانه گرانی قیمت اجناس آغاز شد و با شعار مرگ بر خامنه ای و روحانی بسرعت بسیاری از شهرهای ایران را فرا گرفت. اما چرا مردم ایران پس از گذشت صدسال از انقلاب مشروطه همچنان به دنبال آزادی هستند؟ شاخصهای قیام یا شعله های انقلاب 96 کدامند و اهمیت برگزاری اجلاس فوری شورای امنیت درباره این قیام چیست؟