۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

رادیو ایرآوا 19 اردیبهشت 97= 29 آوریل 2018


موضوع: کنوانسیون اویاک در واشینگتن: "آزادی ایران برای حقوق بشر و دمکراسی"- تصویب لایحه تحریمهای حقوق بشری آمریکا علیه رژیم ایران  


سازمان جوامع ایرانیان آمریکا-اویاک روز دوشنبه 3 اردیبهشت= 23 آوریل، در اعتراض نسبت به حضور جواد ظریف وزیر خارجه رژیم آخوندها در آمریکا تجمع اعتراضی در نیویورک برگزار کرد که مورد توجه رسانه های آمریکایی و فارسی زبان این کشور و همچنین رسانه های بین المللی قرار گرفت. اویاک همچنین در حال تدارک یک کنوانسیون در روز شنبه 5 مه= 15 اردیبهشت، با عنوان "آزادی ایران برای حقوق بشر و دمکراسی" می باشد که از اهداف آن ضمن اشاره به تصویب لایحه تحریمهای حقوق بشری آمریکا علیه رژیم ایران، توسط میهمان امروز رادیو ایرآوا آقای ناصر شریف از اعضای اویاک، مطلع خواهیم شد.