۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

رادیو ایرآوا 16 اردیبهشت 97= 6 مه 2018

میهمان: آقای شهرام گلستانه، مسئول انجمن ایران دموکراتیک

موضوع: "هفته حسابرسی از ایران" و اصرار دولت لیبرال کانادا برای از سرگیری روابط با رژیم آخوندها!
در هفته "حسابرسی از ایران" جلسات متعددی در شهر اتاوا و در پارلمان کانادا، با حضور نمایندگان و شخصیتهای حقوق بشری این کشور، درباره وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار شد. روابط کانادا و رژیم ایران، در سال 2012 به تیرگی بیشتری انجامید و کانادا، تصمیم گرفت تمامی روابط خود با رژیم ایران را قطع کند. لازم به ذکر است که کانادا هر ساله قطعنامه های محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را به سازمان ملل می برد. با این حال دولت لیبرال کنونی کانادا همچنان بر از سرگیری روابط با رژیم ایران اصرار می ورزد. به نقل از روزنامه گلوب اند میل 22 آوریل، دولت لیبرال قرار است میزبان یک هیات از رژیم ایران در اتاوا باشد. اما دولت کانادا در از سرگیری روابط با رژیم آخوندها چه سودی می برد؟ و پارلمان کانادا که در سال 2012، ایران را دولت حامی تروریسم نامید، چگونه خواهد توانست روابط خود با رژیم آخوندها را از سر گیرد؟