۲۶ فروردین ۱۳۹۷

رادیو ایرآوا 26 فروردین 97= 15 آوریل 2018

میهمان: پزشک متخصص سینا دشتی

موضوع: اعتراضات کشاورزان اصفهان؛ سیاسی یا؟


اعتراضات کشاورزان استان اصفهان، که از اسفند96، آغاز شد، نه تنها ادامه دارند بلکه بر شدت آنها نیز افزوده شده است. علت این اعتراضات اما چیست و آیا ریشه اعتراضات در ایران سیاسی یا صنفی هستند؟ راه حل بحران آب که بطور گسترده ایران را فرا گرفته، کدام است؟ و رژیمی که غرق در بحرانهای داخلی و بین المللی است، چنانچه بخواهد آیا قادر خواهد بود، در پی رفع این معضل برآید؟