۰۳ تیر ۱۳۹۷

رادیو ایرآوا ۳ تیر ۹۷= ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸

میهمان: آقای پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک

موضوع:  گردهمایی ۳۰ ژوئن مقاومت ایران در ویلپنت پاریس- قسمت اول

مصاحبه ای که خواهید شنید گفتگو با آقای پرویز خزایی، نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک است که به مناسبت برگزاری گردهمایی سالانه 30 ژوئن=9 تیر مقاومت ایران در ویلپنت پاریس، تهیه شده است. قسمت اول این گفتگو را امروز می شنوید.