۲۷ خرداد ۱۳۹۷

رادیو ایرآوا ۲۷ خرداد ۹۷ = ۱۷ ژوئن ۲۰۱۸

میهمان: آقای شهرام گلستانه مسئول انجمن  ایران دمکراتیک

موضوع: تصویب نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران در پارلمان فدرال کانادا
و توقف هرگونه مذاکره یا گفتگو با رژیم ایران بمنظور برقراری مجدد روابط دیپلوماتیک روز سه شنبه 12 ژوئن= 22 خرداد، پارلمان فدرال کانادا، "قطعنامه ایران" که توسط حزب محافظه کار این کشور به مجلس پیشنهاد شده بود، مبنی بر نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران و توقف هرگونه مذاکره برای از سرگیری روابط این کشور با رژیم ایران، را با اکثریت آرا به تصویب رساند. اما این اقدام پارلمان فدرال کانادا از چه اهمیتی برخوردار است و نشانه چیست؟  جنبش اعتراضی مردم ایران چه تاثیری بر تصویب قطعنامه ایران در پارلمان کانادا داشت؟ واکنش رژیم و لابی اش در کانادا چگونه بوده و قدم بعدی چیست؟