۱۷ مرداد ۱۳۹۰

رادیو ایرآوا 16 مرداد 90= 7 اوت 2011 


سومین قسمت از ویژه برنامه های رادیو ایرآوا به مناسبت سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی دهه 60

میهمان: خانم شیرین نریمان فعال حقوق بشر