۲۴ مرداد ۱۳۹۰

رادیو ایرآوا 23 مرداد 90= 14 اوت 2011 


چهارمین قسمت از ویژه برنامه های ایرآوا به مناسبت سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی دهه 60
میهمان: خانم مینو همیلی، فعال حقوق پناهندگان