۱۴ شهریور ۱۳۹۰

   رادیو ایرآوا 13 شهریور 90= 4 سپتامبر 2011 


میهمان: آقای حسین پویا طنزنویس، فیلمساز و عضو شورای ملی مقاومت

موضوع: لیست آمریکا و نامه 37 تن/ اجرای طنزهای "کلنل بای بای" و "هک کنید" توسط حسین پویا