۱۳ آذر ۱۳۹۰

 رادیو ایرآوا 13 آذر 90= 4 دسامبر 2011 
 
میهمان: خانم مینو همیلی فعال حقوق پناهندگان و از زندانیان سیاسی سابق
موضوع: تظاهرات 12 دسامبر در واشنگتن همزمان با دیدار نوری 
 مالکی با باراک اوباما در کاخ سفید