۲۱ آذر ۱۳۹۰

 رادیو ایرآوا 20 آذر 90= 11 دسامبر 2011

 میهمان: آقای شهرام گلستانه، مسئول انجمن ایران دمکراتیک
موضوع: ساکنین اشرف و اقدامات جهانی برای به تعویق انداختن ضرب الاجل 31 دسامبر