۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

رادیو ایرآوا 31 اردیبهشت 91= 20 مه 2012

میهمان: آقای حسین پویا طنزنویس عضو شورای ملی مقاومت
موضوع: فتوای قتل شاهین نجفی و سکوت جامعه بین الملل
معرفی دی وی دی ملا و خروس