۰۱ مرداد ۱۳۹۱

 رادیو ایرآوا 1 امرداد 1391= 22 ژوئیه 2012

میهمان: دکتر کریم قصیم، مسئول کمیسیون محیط زیست شورای ملی مقاومت

موضوع: راه حل نجات دریاچه ارومیه