۲۶ شهریور ۱۳۹۱

رادیو ایرآوا 26 شهریور 91= 16 سپتامبر 2012
 
میهمان: دکترعلیرضا یعقوبی
 
موضوع: بنیادگرایی و ریشه های آن
 
 
 
 
 
 
 
 
دکتر علیرضا یعقوبی درسال 1337 در خانواده ای مذهبی بدنیا آمد. وی  پدر خود را یک مصدقی تمام عیار که تاجر بازار در شهر لنگرود بود، معرفی می کند. آقای یعقوبی در سال 52 برای تحصیل به تهران رفت و از طریق یکی از دانشجویانی که به حسینیه ارشاد رفت و آمد داشت با محافل مذهبی آشنا شد. در سال 1355 بدلیل فعالیتهای سیاسی توسط ساواک شاه دستگیر و به 5 سال زندان محکوم گردید. اما در آذرماه 1357 از زندان آزاد شد و در ارتباط با مجاهدین قرار گرفت. او در سال 1382 وارد انگلستان شد و چون فوق لیسانس رشته علوم سیاسی را دارا بود پس از فراگیری زبان انگلیسی در رشته "تابعیت بین المللی" دانشگاه بیرمنگام در این کشور به تحصیل پرداخت و در این رشته که در برگیرنده علوم سیاسی، حقوق، اقتصاد، محیط زیست، آموزش، رهبری و مبارزات مدنی بدون خشونت می باشد به اخذ درجه دکترا نائل آمد. دکتر یعقوبی در حال حاضر در کالج دانشگاه بیرمنگام در همین رشته به تدریس مشغول می باشد.