۰۲ مهر ۱۳۹۱

رادیو ایرآوا 2 مهرماه 91= 23 سپتامبر 2012
میهمان: آقای حسن داعی
 
موضوع: پیروزی داعی و شکست نایاک در دادگاه آمریکا
 
 
 
 
آقای حسن داعی، نویسنده و محقق و بنیانگذار موسسه غیرانتفاعی در جستجوی حقیقت می باشد. حسن داعی متولد 1335 و مهندس راه و ساختمان از دانشگاه پلی تکنیک تهران است. زندانی زمان شاه بود و در سال 1360 نیز بدلیل فعالیتهای دانشجویی در معرض دستگیری قرار گرفت و به همین دلیل ایران را ترک کرد. از اوایل دهه 80 میلادی به فعالیتهای حقوق بشری، از جمله در اختیار قرار دادن وضعیت زندانیان سیاسی و اوضاع ایران به گالیندوپل نماینده سابق سازمان ملل مشغول بود. آقای داعی از سال 2005 فعالیتهایش را دوچندان کرده و سلسله گزارشات خود درباره شبکه لابی رژیم ایران را منتشر نمود و با به ثبت رساندن موسسه آموزشی و تحقیقی "در جستجوی حقیقت" در سال 2008 اینگونه فعالیتها را گسترده تر کرد. در دادگاه واشینگتن که نایاک و تریتا پارسی از آقای داعی شکایت کرده بودند، قاضی پرونده روز پنجشنبه 13 سپتامبر به نفع داعی رای داد و موسسه نایاک را جریمه نمود.