۲۵ فروردین ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا 25 فروردین 1392= 14 آوریل 2013
میهمان: خانم شیرین نریمان فعال سیاسی و از هواداران سازمان مجاهدین خلق
 
موضوع: بازگشایی دفتر شورای ملی مقاومت در آمریکا: پیامها و پیامدها
 
 


 
 
 
 
 
 
روز جمعه 12 آوریل دفتر شورای ملی مقاومت پس از سالها دوباره در واشینگتن افتتاح شد که انعکاس خبری گسترده ای در رسانه های آمریکایی، کانادایی و بین المللی داشت. وزارت خارجه آمریکا در نوامبر 2012 پس از یک کارزار چندین ساله حقوقی نام سازمان مجاهدین خلق را که سازمان محوری شورای ملی مقاومت می باشد، از لیست تروریستی این کشور خارج کرد